Ny bansträckning

Banorna som UT-milen avgörs på har förändrats något inför den andra upplagan. Det är framför allt inledningen som justerats.

Läs mer